Bugün Bilinmiyor ?   Yarın ? ?   Ertesi gün ? ?

Tüzük

Genel Hükümler

Madde 1
Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri arasında aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı şahıslar tarafından 03.10.1989 tarihinde kurulan FAAL FUTBOL HAKEMLERİ DERNEĞİ’nin Adı; Bakanlar Kurulu’nun 22.09.1991 tarih ve 2343 sayılı Kararı ile TÜRKİYE kelimesinin eklenmesi ve 24.02.1992 tarihli dernek 2. Olağan Genel Kurul Kararı ile GÖZLEMCİLERİ kelimesinin ilavesiyle, TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ ve GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ’dir.

Adı Soyadı Adresi Tabiyeti
Yusuf NAMOĞLU Türkali Köprüsü Sk. No:1/10 Beşiktaş - İSTANBUL T.C.
Ahmet AKÇAY 352. Sk. No:66/10 Altıntaş- İZMİR T.C.
Coşkun KUTAY Gerede Sk. No:3/11 ANKARA T.C.
Engin KURT 1824 Sk. No:14/10 Karşıyaka - İZMİR T.C.
Erman R. TOROĞLU Hoşdere Cd. No:44/24 ANKARA T.C.
İhsan TÜRE 2 Orta Sk. 27 / 13 Erenköy - İSTANBUL T.C.
Oğuz SARVAN Girne Bulvarı No:5/12 A Blok D:10 Karşıyaka - İZMİR T.C.
Özcan OAL Hoşsohbet Sk. No:11/16 Beşiktaş - İSTANBUL T.C.
Kazım ÜNLÜSOY Mecidiye Sk. 32 / 5 ESKİŞEHİR T.C.
Sadık DEDA Özlem Evleri No:7/A - 13 BURDUR T.C.
Yavuz KARAOZAN Kışla Sk. Aksu Apt. 2/13 DİYARBAKIR T.C.

Madde 2
Derneğin Merkezi ESKİŞEHİR’dedir. Diğer illerde de şube açılabilir.

Derneğin Amacı

Madde 3
Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda “Zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların” yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle sağlanabileceği düşüncesinden hareketle; futbolun vazgeçilmez ana unsurlarının birisi olan Futbol Hakemliği müessesesini her kademedeki eğitim kurumlarında, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve Türk gençliği nezdinde bütün Türkiye genelinde bu hedefleri gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunmak.

 1. Türkiye’de en yaygın spor dalı olan futbolun oyun kurallarının ülke genelinde öğretilmesi, doğru yorumlanması; sporda asıl amaç olan dostluk ve kardeşlik unsurlarının ön plana çıkarılması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar tertiplemek ve bu amaçla tertiplenen toplantılara katılmak.

 2. Hakem, Gözlemci ve tüm üyelerin her türlü ekonomik, hukuki hak ve menfaatlerini korumak. Türkiye’deki eğitim kurumlarının (İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim) amatör ve profesyonel spor kulüplerinin ve sporcuların oyun kuralları ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunlarda her türlü yardımı yapmak.

 3. Türk futbol Hakem ve Gözlemciliğini yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek.

 4. Amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, şube açmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon, konfederasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, dernek isim ve logosunun önde gelmesi koşuluyla sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

 5. Her türlü spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, her yaştaki sporcuların bilimsel olarak futbolu amatör bir ruhla yapmalarına katkıda bulunmak, derneğin eğitim ve sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri yapmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıştırmak.

 6. Derneğin ihtiyacı olan ikametgah ile amaç ve faaliyetler için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak. Yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.

 7. Hakem ve Gözlemcilerin teknik, kültürel ve sosyal seviyelerini geliştirmek amacı ile gazete, dergi, bülten ve kitap gibi yollarla yayın yaparak üyelerine, sporculara, spor teşekküllerine ve kamuoyuna yararlı olmak.

 8. Yasa hükümleri çerçevesinde dünyadaki Futbol Hakemlerinin birlik ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak karşılıklı eğitim ve işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermek.

Madde 4
Dernek hiçbir surette siyasetle uğraşmaz.

Madde 5
Dernek usulüne göre fesih ve tasfiye edilmedikçe süresi sonsuzdur.

Üye Olma ve Üyeliğin Kaydedilmesi

Madde 6

ASİL ÜYELER
Bütün, Faal Futbol Hakemleri ve Faal Futbol Hakem Gözlemcileri, derneğe üyelik için başvurmaları halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üye olabilirler.

ADAY ÜYELER
Aday Futbol Hakemleri; Dernek Aday Üyesi durumundadırlar. Aday üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak, adaylık süresini doldurup İl Hakemi Lisansına sahip olduklarında Asil Üyeliğe geçirilirler.

FAHRİ ÜYELER
Türk Futboluna ve Futbol Hakemliği ile Gözlemciliğine hizmet etmiş olup gayri faal durumdakiler, istekleri halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Fahri üye olabilirler. Fahri üyeler ancak istekleri halinde aidat verebilirler.

Üyeliğe Giriş Koşulları

Madde 7

Derneğe üye olabilmek için;

 1. Medeni hakları kullanmaya ehil olmak ve reşit olmak.

 2. Giriş beyannamesi doldurup ikamet merkezindeki Şubeye, bulunduğu ilde Şube oluşumu tamamlanmamış ise Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurmak.

 3. 2908 Sayılı Dernekler Yasası’nın 16. Maddesindeki yazılı yasaklar dışında bulunmak.

 4. Faal Futbol Hakemi ve Faal Futbol Hakem Gözlemcisi olmak.

 5. Dernek Genel Kurulu’nun belirlediği Derneğe giriş aidatı ile yıllık aidat miktarlarını ödemeyi kabul etmek.

Üyelik Başvurularının Görüşülmesi

Madde 8

Genel Merkez Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlar. Üye olmak isteyenin Başvuru Beyannamesini alan Şube Yönetim Kurulu, aday hakkındaki düşüncelerini de ekleyerek gecikmeksizin Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Yönetim Kurulu, belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen 30 gün içinde aday hakkında kararını vererek sonucunu ilgili şubeye yazı ile bildirir. Yönetim Kurulu 7. Maddedeki koşullara sahip olmayan adayın belgelerini ilgili şube veya İl Müteşebbis Heyeti’ne gönderir.

Belgeleri iade edilen aday 7. Maddedeki koşullara sahip olduğunda üyelik için yeniden başvuruda bulunabilir. Dernek Merkezinin veya Şube’lerinin bulunduğu iller dışında ikamet eden adaylar Yönetim Kurulu’na doğrudan başvururlar. Adayların hangi şubelere kayıt olacaklarına Yönetim Kurulu karar verir.

Dernek Kimlik Belgesi

Madde 9

Dernek Üyeliği, geçerli kimlik belgesi ile kanıtlanır. Şube Başkanlıkları’nca derneğin asil üyelerine Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tek tip Dernek Kimlik Belgesi verilir. Şube değiştiren üye, gittiği Şube Başkanlığı’ndan yeni kimlik belgesi alır.

Üyeliğin Kaybedilmesi

Madde 10

Dernek Üyeliği aşağıdaki durumlardan biri sebebiyle kaybedilir;

 1. Kendi dilek ve isteği ile ayrılmak.

 2. Üyelik başvuru bildirgesinde yanlış veya gerçek dışı bilgi vermek.

 3. Dernekler Kanunu veya diğer ilgili mevzuat gereğince üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumun tespitinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu’nca silinir.

 4. Taahhüt ettiği üyelik aidatını yılı içinde ödememek.

 5. Disiplin Kurulu’nun kararı ile kesin olarak denekten çıkarılmak.

 6. Herhangi bir nedenle Faal Futbol Hakemliği ve Faal Futbol Hakem Gözlemciliği sona eren Asil üyelerin üyelikleri, bu durumu takip edenen geç iki (2) yıl içinde üyelik koşullarını yerine getirmeyi taahhüt ettikleri ve bu talepleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğünde Yönetim Kurulu kararı ile devam ettirilir. Bu durumdaki üyeler istekleri halinde Fahri Üyeliğe kabul edilebilir. Ancak , TFFHGD ‘ne en az 10 yıl üyeliği bulunanların Fahri üyelikleri, başvuruları beklenmeksizin, ilgili şubelerin teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile devam eder.

Üyeliğin Yeniden Kazanılması

Madde 11

Dernek üyeliği aşağıdaki durumlardan biri ile yeniden kazanılır.

 1. Kendi dileği ve isteği ile ayrılan üye yeniden üyeliğe girmek isterse ilk başvuruda yapılan işlemler tekrarlanır.

 2. Aidatını ödemediği için çıkarılan üye bu kararın kendisine bildirilmesinden sonra bir defaya özgü olarak tüm borçlarını ödemek suretiyle üyeliğe kabul edilebilir, yeni bir üye gibi başvuruda bulunabilir.

 3. Disiplin Kurulu Kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel Kurul Kararı ile hakların iadesi hükmü saklıdır.

 4. Disiplin Kurulu Kararı haricinde askerlik durumu, yurt dışı görev veya benzeri zorunlu nedenlerle üyeliğini kaybedenler, müracaatları halinde durumları Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde yeniden üyelik kazanırlar. Herhangi bir nedenle (26.madde de gösterilen dernek suçlarından birini veya birkaçını açıkça işlediği sabit olan ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği için v.b.) Disiplin Kuruluna sevk edildiği veya edileceği sırada kendi dileği ile üyelikten ayrılan üye yeniden üye olarak alınamaz. Genel Kurul Kararı ile hakların iadesi hükmü saklıdır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Derneğin Yönetimi

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12 - Derneğin organları şunlardır.

A - MERKEZ ORGANLARI
A/1- MERKEZ GENEL KURULU
A/2- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
A/3- GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
A/4- GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

B - ŞUBE ORGANLARI
B/1- ŞUBE GENEL KURULU
B/2- ŞUBE YÖNETİM KURULU
B/3- ŞUBE DENETİM KURULU

A/1- Merkez Genel Kurul’un Oluşumu

Madde 13

 1. DELEGELER Her delegenin Merkez Genel Kurul’unda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

  DELEGE SEÇİM YÖNTEMİ: Dernek şubelerine kayıtlı her 20 Asil üye için seçilecek 1 üye, Genel Kurul’a delege olarak katılır. 20’den az sayıda ASİL üyesi olan şubeler (1) Delege ile temsil edilir. Şubelerde; üye sayılarının küsürlü olması durumunda 10 ve üzeri rakamlar tama yükseltilerek Delege Sayısı hesap edilir. Seçilecek delege sayıları Genel Merkez tarafından şubelere bildirilir. Delegeler Şube Genel Kurullarınca seçilir. Delege seçimleri gizli oy, açık sayım ve süreklilik yöntemi ile yapılır. Adaylar, aldıkları oy sayılarına göre sıralanarak en fazla oy alan üyeden aşağıya doğru gerekli sayıdaki aday, delege seçilmiş olur. Şube Genel Kurullarınca belirlenen bu üyeler Asil Delege, sıralamada yer alan aynı sayıdaki diğer üyeler ise Yedek Delege olurlar. Şube Başkanlıkları seçilen delegelerin adını 7 Gün içinde Genel Merkeze bildirirler. Seçildikten sonra Genel Merkez Genel Kuruluna katılamayacağını geçerli bir özür ile yazılı olarak Şube Başkanlığı’na bildiren Asil Delege’nin yerine en çok oy alan Yedek Delege Genel Kurul’a katılır. Ancak bu şekildeki ASİL-YEDEK DELEGE değişikliklerini; ŞUBELER Genel Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihten 20 Gün önce Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde belirlenen listeler kesindir. Liste haricindekiler Genel Kurul’a katılamaz. Genel Kurul’un birinci toplantısında çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı için Delege Listeleri değiştirilemez.

 2. KURUCU ÜYELER İLE GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ESKİ GENEL BAŞKANLAR

  Dernek Üyeliğinin devamı süresince Dernek Kurucu Üyeleri ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ile en az (1) bir dönem Genel Başkanlık yapmış kişiler, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidirler.

 3. GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU ÜYELERİ

  Genel Merkez Denetleme Kurulu Asil üyeleri, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidir.

 4. GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

  Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil üyeleri, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidir.

 5. ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

  Şube Yönetim Kurulu Başkanları, Merkez Genel Kurulun tabii delegesidirler. Şube Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili delege olarak Merkez Genel Kurulu’na katılır.

Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulleri

Madde 14

Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir Nisan ayı içinde toplanır. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından verilecek yazılı önerge ile görüşülmesi istenilen konu gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul’da sadece istenilen gündem maddesi görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için en son Genel Kurul Toplantısında kullanılmış olan Delege ve Yedek Delege listeleri ile işlem yapılır. Olağanüstü Genel Kurul’a sunulacak çalışma, hesap ve Denetleme Kurulu raporları ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi delegelere dağıtılmak üzere hazır bulundurulur. Yönetim Kurulu, iş bu ana tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Toplantı tarihinden en az onbeş gün önce toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağını mahalli bir gazetede ilan eder. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir durumla geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu toplantıda, yukarıdaki esaslara göre gazete ile ilan edilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Merkez Başkan Adayları genel kurul tarihinden en az 10 gün önce genel kurul delege sayısının 1/5’i tarafından imza altına alınmış başvurusu ile adaylıklarını Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar. Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerden başka yerlerde yapılamaz.

Merkez Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı ile Oy Kullanma Usulleri

Madde 15

Genel Kurul ana tüzüğün 13. Maddesinde belirtilen Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza koyarak toplantıya iştirak ederler. Genel Kurulun toplanması için yeterli sayıda üye toplantıya iştirak etmiş ise, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir başkan ve bir başkan vekili ile yeteri kadar katip üye seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divan Üyeleri tarafından tanzim ve imza edilerek saklanmak ve ilgili mercilere teslim edilmek üzere seçilecek yeni Yönetim Kurulu’na bir tutanakla teslim edilir. Genel Kurul’da kararlar, açık oy ve adi çoğunlukla alınır. Ancak, ana tüzüğün hükümlerinden “Derneğin adı, merkezi, amacı ve üyeliğe giriş koşulları” ile ilgili olanlar Genel Kurul’un olağan veya olağanüstü toplantısına katılan üyelerin 2/3 oyu ile değiştirilebilir. Genel Kurul’a katılan üyelerin en az beşte birinin yazılı teklifi üzerine toplantıya katılan üye sayısı salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy ve açık sayım ile alınır. Aynı yöntemle Genel Kurul’ca kabul edildiği taktirde, Başkan, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri’nin Asil ve Yedek olarak ayrı ayrı belirtildiği çarşaf listelerle dernek organları seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılabilir. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.

Merkez Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 16

Merkez Genel Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Dernek Organlarını seçmek.

 2. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapmak.

 3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve ibra etmek.

 4. Bütçeyi üç (3) yılda bir, Nisan ayı içinde Genel Kurul’un toplanması ile görüşerek karara bağlamak ve onaylamak.

 5. Taşınmaz mal edinmek veya taşınmaz malların satılmasına karar vermek ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

 6. İhraç kararlarına karşı yapılacak itirazları tetkik edip karara bağlamak.

 7. Derneğin amacına uygun Federasyon veya Konfederasyona üye olmak veya üyelikten ayrılmak, bunun için Yönetim Kuruluna ön çalışma yetkisi vermek.

 8. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarından yasalar ve bu tüzük gereğince yeniden incelenebilir olanlarını görüşerek karara bağlamak.

 9. Dernek Üyeleri tarafından ödenecek giriş ve yıllık ödentilerin miktarını tespit etmek.

 10. Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleşmesi için Derneğin tüm organlarına ve üyelere gerekli talimat ve yetkiler vermek, dernek adına gerekli görülen kararları almak.

 11. Gerektiğinde Derneğin feshine karar vermek veya tasfiye komisyonu seçmek.

 12. Gerekli gördüğü iç hizmet yönetmeliklerini hazırlamak üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

 13. Mevzuatta ve bu ana tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 14. Resmi veya özel her türlü kurum veya kuruluşlarda dernek adına temsil hakkına sahip olacak yeterli sayıda üyeyi derneği temsilen seçerek göndermesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

 15. Genel Merkez Yönetim Kuruluna; Vakıf kurma yetkisini vermek.

A/2- Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Madde 17

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Başkan dahil 15 üyeden oluşur. Genel Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri, Genel Kurul tarafından ayrı ayrı, gizli oy ve açık sayım yöntemi ile yapılır. Genel Kurul’a katılan Delegelerden en çok oy alan aday Başkan seçilir. Oyların eşitliği durumunda ikinci tur oylama ile sonuç alınır. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda Genel Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yöntemle adaylar arasında kura çekilerek Başkan seçilir. Genel Başkan ile birlikte en çok oy olan 14 kişi Yönetim Kurulu Asil Üyeliğini, sonraki 15 kişide Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğini oluşturur. Yönetim Kurulu’nda Asil Üyelerden boşalma olduğu taktirde sıra ile Yedek Üye’nin çağrılması zorunludur. Genel Başkanlığın boşalması halinde ise, Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan az bir süre varsa Genel Başkan Vekili vekalet eder. 6 Aydan daha fazla süre varsa, Genel Başkanlığın boşaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu sıradaki ilk Yedek Yönetim Kurulu üyesinin de katılımı ile toplanarak Yönetim Kurulu Asil Üyeleri içinden Dernek Başkanı’nı seçer. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda; 1 Genel Başkan Vekili, 3 Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Yardımcısı ile Genel Sayman ve Yardımcısı seçimi yapılır. Seçim gizli oy ve açık sayım yöntemi ile gerçekleştirilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 18

Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Merkez Genel Kurulu’nun onayladığı bütçeyi uygular, gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapar, seçildikten sonraki en kısa sürede iki yıllık bir çalışma programı hazırlar.

 2. Yasaların ve Mevzuatların dernek adına uygulanmasını sağlar.

 3. Tüzüğün 3’üncü Maddesinde belirtilen hususların dernek adına uygulanmasını sağlar.

 4. Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve her konuda organizasyon, parasal olanak sağlanması atılımı, eğitim ve araştırma kararları verir ve uygular.

 5. Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında kendi üyeleri arasından ve gerektiğinde üyeleri dışından kişileri de görevlendirerek komiteler kurar.

 6. Her çeşit görev için ücretli personel atar. Bunların ücret, yolluk ve ikramiye gibi ödentilerini saptar, gerektiğinde personelin işine son verir.

 7. Gerekli gördüğü hallerde o ilde en az (16) üyenin bulunması koşuluyla şube açılmasına karar verir.

 8. Şubelerin her konudaki çalışmalarını denetler. Uyarıldığı halde tüzüğe, Genel Kurul’un yada Yönetim Kurulu’nun kararlarına karşı direnen şube Yönetim Kurulu’nu işten el çektirebilir. Bir müteşebbis kurul görevlendirerek bir ay içinde şube Genel Kurulu’nu olağanüstü toplar.

 9. Şube Yönetim Kurulları’nın kendi çalışma alanları ile ilgili önerilerini inceler. Gerektiğinde değişiklikte yaparak olumlu yada olumsuz karara bağlar.

 10. İbra edilmeyen Şube Yönetim Kurulları hakkında gerekli görürse dava açar.

 11. Şube denetçilerinin talebi üzerine Şube Yönetim Kurulu ile mutabık kalarak belirlenecek tarihte şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasına karar vererek şube Yönetim Kurulu’nu görevlendirir.

 12. Şube Genel Kurulları’ndan çıkmış olan şube bütçelerini aynen veya değiştirerek onaylar.

 13. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

 14. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Görev dönemi sonunda çalışma raporunu ve sonraki dönem için bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

 15. Üye kabulüne ve tüzük hükümlerine göre üyelikten çıkarmaya karar verir.

 16. Yılda en az bir kez Şube Başkanlarını toplayarak Derneğin tüm konularını tartışır. Bu toplantılara Şube Başkanı katılamazsa yetkilendirdiği Yönetim Kurulu üyesi Şube’yi temsil eder.

 17. Derneği temsil eder veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir veya ilgilileri görevlendirir.

 18. Dernekle ilgili her türlü ihtilaftan adli, idari ve mali icrayı takibat yapar. Dava açar, sulh olur, ibra eder, davadan feragat veya davayı kabul eder veya bu hususlara da şamil olacak vekalet verir.

 19. Mevzuat hükümleri uyarınca tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtların muntazam şekilde ve usulüne göre uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alır.

 20. Genel Sayman ‘a bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi verir.

 21. Yasaların, Ana Tüzüğün ve Genel Kurul’un kendisine verdiği diğer görevlerle, Ana Tüzükte başka bir organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 22. Özel araştırma, hazırlık ve çalışmayı gerektiren konu ve organizasyonlar için; Yönetim Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında, üyelerden oluşturulacak komisyonlar kurar.

 23. Her yıl Şube Başkanları için yıllık çalışma planlarını hazırlar ve Şube Genel Kurulları öncesi seçim yöntemlerini bir İç Talimatla belirleyerek, Şube Olağan Genel Kurullarından en az (2) ay önce Şube Başkanlıklarına duyurur.

 24. 3813 Sayılı Yasa gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Toplantılarında Derneğimizi temsil edecek üyeyi/üyeleri belirlemek.

 25. 3813 Sayılı Yasa gereğince İl Hakem Kurullarında Görev Alacak TFFHGD Temsilcilerini belirlemek ve Merkez Hakem Kurulu’na bildirmek.

 26. Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili organlarında Derneğimizin temsil edecek üyeyi/üyeleri belirlemek.

Yönetim Kurulu’nun Toplantıları

Madde 19

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplantılar, önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde veya Genel Başkan’ın yokluğunda Genel Başkan Vekili’nin veya Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine yapılır. Her toplantıda bir sonraki toplantının günü saptanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, ana tüzükte aksine bir hüküm bulunmayan hallerde toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık yapan üyenin katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Genel Başkan’a verilecek yetkilerde 2/3 çoğunluk şarttır. Görüşülen konunun neticeleri karar defterine yazılarak imza edilir. Karara muhalif olan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir sebebi olmaksızın üst üste 3 defa veya 1 yıl içinde aralıklı 5 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yerine yedekten ilk sıradaki üye çağrılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Kişisel Yetki ve Sorumlulukları

Madde 20

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur. Yönetim Kurulu’nun özel görev verilmiş üyeleri aşağıda gösterilen yetkilerle çalışırlar ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar.

 1. GENEL BAŞKAN: Genel Başkan, Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Tüzüğün 20. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla dernek adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Gereğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya Şube Başkanı’na verebilir. Dernek bünyesinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin dernek adına yaptığı işlemi ve bu sorunu ilk yönetim kurulu toplantısında görüşmek üzere geciktirebilir. Genel Başkan’ın Yönetim Kurulu adına sarf yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırlarını günün koşullarına göre Yönetim Kurulu belirler. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin adı, soyadı, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, mesleklerini ve ikametgahlarını, Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirir.

 2. GENEL BAŞKAN VEKİLİ ve GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI: Genel Başkan Vekili, Genel Başkan’ın bulunmadığı durumlarda Genel Başkan’ın yetkilerine haizdir. Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulunca belirlenen görev alanlarında Genel Başkan’ın yardımcısıdırlar.

 3. GENEL SEKRETER: Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar. Ücretli ve anlaşmalı çalışan bütün personelin amiridir. Çalışan personelin parasal işlerinde Genel Sayman’la birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Görevlerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir. Derneğin tüm organları, şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleriyle olan ilişkilerini organize eder. Tüm görevlerini yaparken Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin özel yardımını istemek yada belirli işler için bir üyenin geçici olarak kurulca görevlendirilmesini istemek yetkisine sahiptir. Kurul’un görev dönemi sonunda hazırlayacağı Çalışma Raporu Taslağı’nı hazırlar. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’nin çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile ücret ödenmesi hususlarını yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir.

 4. GENEL SAYMAN: Derneğin tüm parasal işleminden ve bu işlemlerin deftere ve kayıtlara geçirilmesinden dernekle ilgili vergi, sigorta ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesi gibi konulardan sorumludur. Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin işlenmesi ve derlenmesini sağlar. Derneğin muhasebe personelinin Genel Sekreter ile birlikte amiridir. Dernek Merkezinin, derneğe ait tesislerin, şubelerin ve temsilcilerin muhasebe ve ilgili işlemlerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler. Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Muhasebe kayıtlarını kendi emrindeki merkez muhasebesinde birleştirir. Genel Kurul’a sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kurul’dan geçmiş olan bütçeyi uygular. Derneğin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla Yönetim Kurulu’na rapor verir. Yönetim Kurulu gerektiğinde hazırlanması için uygun süre vererek her zaman böyle bir rapor isteyebilir. Görevlerinin bir kısmını gerektiğinde yardımcılarına devredebilir.

Bildiri Yayınlanması

Madde 21

Bildiri yayınlanması ilgili yasa ve mevzuatlara göre yapılır. Şubeler dernek adına bildiri, beyanname veya benzeri yayınlarda bulunmadan önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vermek zorundadırlar.

A/3. Genel Merkez Denetleme Kurulu Oluşumu

Madde 22

Denetleme Kurulu, asil üyeler arasından Genel Kurul’ca (üç) 3 yıllık süre için, gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılan seçimde seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Dernek üyesi olan her kişi, Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyeliğine aday gösterilebilir. Asil üyelerdeki boşalmalar sıralamaya göre yedek üyelerden doldurulur. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili’ni ve Sekreter’ini seçer.

Görev ve Yetkileri

Madde 23

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

 2. Derneğin tüm defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını tetkik eder. Gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama ister.

 3. Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim konusunda ise yasal bir suç ya da derneği önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse Yönetim Kurulu’ndan bunun düzeltilmesini ister.

 4. Yönetim Kurulu tarafından belli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

 5. Kurul, 6 ayı geçmeyen aralıklarla bu ana tüzükte tespit edilen esas ve usuller dahilinde denetlemelerini yaparak sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na verir.

 6. Görev dönemi sonunda hazırlayacağı Denetleme Raporu’nu Genel Kurul’a sunar.

A/4. Genel Merkez Disiplin Kurulu Kuruluşu, Toplantı ve Görüşme Usuller

Madde 24

Disiplin Kurulu ayrı ayrı veya toplam en az 10 yıl Faal Futbol Hakemliği ve Faal Futbol Hakem Gözlemciliği yapmış üyeler arasından, Genel Kurul’ca (üç) 3 yıllık süre için seçilecek (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur. Dernek üyesi ve yukarıdaki niteliklere sahip olan her kişi, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine aday gösterilebilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu taktirde sırasıyla yedek üyelerden doldurulur. Seçilmek için aranan 10 yıllık kıdemin hesabında aday hakemlikte geçen süreler hesaba alınmaz. Asil üyeler yaptıkları ilk toplantıda aralarından (1) Başkan, (1) Başkan Vekili ve (1) Sekreter seçerler. Kararlar gizli oy ile ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 25

Dernek suçunu saptama ve cezalandırma görev ve yetkisi Disiplin Kurulu’nundur. Üyelerin Dernek Tüzüğü’ne, Genel Kurul ve diğer organların kararlarına aykırı düşen ve Dernek’te aldığı görev ve sorumluluklara aykırı hareketleri, hakemlik müessesesinin onuru ile bağdaşmayan tutum, davranış ve eylemleri dernek suçudur.

Disiplin Kurulu’nun Görevi:

Dernek Üyeleri tarafından derneğin ve hakemlik müessesesinin onurunu zedeleyecek, dernek suçu işleyecek davranışlarda bulunmaması için önlemler almak. Dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamaktır. Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Dernek Ana Tüzüğü ve Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışları olduğu ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra ilgilileri dinler. Hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunması alır. Soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin Disiplin Kurulu’na cevap verme zorunluluğu vardır. Savunması istenilen kişi yazılı savunma vermekten kaçınırsa, durum saptanarak savunma alınmaksızın karar verilebilir. Disiplin Kurulu kendisine gönderilen her olay için savunma alınmış ya da alınmamış, verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla konu ile ilgili kararını vermek zorundadır. Kararın bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

Dernek Suçları

Madde 26

Aşağıdaki yazılı tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak, övmek dernek suçudur.

 1. Dernek üyelerinin kişilikleri ile uğraşmak,

 2. Dernek içinde ayrılık göstermek ve ayrıcalıklar yaratmak,

 3. Yetkili ve görevli organ ve kurulların yasa ve tüzük kuralları içinde verdikleri görevleri özürsüz yapmamak ve engellemek,

 4. Ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve Hakemlik müessesesinin onurunu zedelemek.

 5. Dernek çalışmalarında veya diğer zamanlarda dernek üyelerine karşı sözlü yada fiili saldırılarda bulunmak, derneğin düzen ve disiplinini bozucu eylem ve davranışlarda bulunmak,

 6. Derneğin gizli yapılması kararlaştırılan toplantılarındaki kararlarını, konuşmalarını veya derneğin gizli bilgi ve belgelerini açıklamak,

 7. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarını engellemek, bozmak ve bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü eylemde bulunmak.

 8. Gerçeklere aykırı üye yazmak, kayıt yapmak veya kayıtları bozmak,

 9. Dernek adına aldığı görevi ve yetkileri kötüye kullanmak,

 10. Dernek mallarına isteyerek veya kasıtlı zarar vermek, Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek ( Kanuni kovuşturma hakkı saklıdır ),

 11. Hangi ünvan veya klasmanda olursa olsun Hakem’e yada Gözlemci’ye karşı aleni olarak hakaret edici sözler söylemek veya fiili eylemde bulunmak.

Disiplin Kurulu’nca Verilecek Cezalar

Madde 27

Disiplin Kurulu’nun üyelere verebileceği cezalar şunlardır;

UYARMA

İlgiliye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesi.

KINAMA

Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.

DERNEKTEN GEÇİCİ ÇIKARMA

Üyenin 12 ayı geçmemek koşulu ile tüm üyelik haklarından yoksun bırakılmasıdır. Bu karar, ilgili görülen üçüncü şahıslara da duyurulmalıdır.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARMA

Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak kaydının silinmesidir. Disiplin cezası verilmesine neden olan tutum, davranış ve eylemlerin tekrarında bir üst derece de ceza uygulanır. Kınama cezası alanlar 1 yıl süre ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilemezler, seçilmişlerse görevlerinden alınırlar. Geçici çıkarma cezası alanlar bu süre içinde dernek üyelerine tanınan hakları kullanamazlar. Ancak bu durum kendilerinin Dernek Tüzüğünün yetkili organlarının bağlayıcı kararlarına uygun yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Kınama ve geçici çıkarma cezaları üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir. İlgili Şube Başkanlığı veya temsilciliğine iletilir. Kesin çıkarma cezası alanın adları silinir, kimlik kartları geri alınır. Kimlikleri Genel Sekreterlik ‘çe bütün Şube ve temsilciliklere bildirilir. Disiplin Kurulu kararları kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer. Uygulamada tedbirli olarak geçirilen süre verilen cezadan indirilir. Tedbirli işlerde, karar kesinleşinceye kadar tedbirlilik hali sürer.

Kararlar

Madde 28

Disiplin Kurulu üye tam sayının en az 3/2 çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir. Ancak, ilgili yasa ve tüzükler dışındaki dernekten kesin çıkarma cezaları için, üye tam sayısının çoğunluğunun kararı geçerlidir. Disiplin Kurulu’na sevk edilen üyenin yazılı savunma hakkı vardır. Disiplin Kurulu gerekli görürse üyenin sözlü savunmasını da alabilir. Yazılı savunma için süre, savunmaya çağrı yazısının üyeye tebliğinden başlamak üzere 15 gündür. Bu sürede savunma yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma Disiplin Kurulu Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Bu yazıda cezaya neden olacak eylemler açıkça belirtilir. Disiplin Kurulu, kendilerine gönderilen işleri en geç ilk toplantı tarihinden itibaren 6 ay içinde karar bağlar. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan en fazla 3 aylık süre istenebilir. Disiplin Kurulu kararları kesindir.

Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar ilgililere tebliğ edilmek ve gereği için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir.

İtirazlar

Madde 29

Disiplin Kurulu kararlarına karşı bir defaya özgü olmak üzere Olağan Genel Kurul’da görüşülmek için itiraz edilebilir. İtiraz eden kişi, itirazını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu, itirazı Genel Kurul gündemine alır. Genel Kurul, Disiplin Kurulu kararını hafifletmek veya tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak, bu halde görevini yapmış olan Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Derneğin hükmi şahsiyetinden maddi ve manevi tazminat talep edemez, edilemez. Dernek Kurul ve organlarının kararlarına karşı, yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılamaz.

Birden Fazla Organa Seçilememe

Madde 30

Her üye derneğin organlarından birine seçilebilir. Bir kişi derneğin iki organında birden görev yapamaz. Bir organa seçilen üye, bir başka organın yedek üyeliğine de seçilemez. Bu taktirde asil üye olarak seçildiği organdaki görevi devam eder. Diğer organdaki yedek üye listesinden ismi çıkartılarak aldığı oy sayısına göre yerine başka bir yedek üye seçilir. Bir üye birden fazla yedek üyeliklerine seçilmişse bu taktirde en fazla oy aldığı organdaki yedek üyeliği devam eder. Diğer yedek üye listesinden ismi çıkarılarak aldığı oy sayısına göre yerine başka yedek üye seçilir. Bu hüküm; bütün şubelerin organlarına seçilecekler içinde geçerlidir. “Birden fazla organa seçilmeme” olgusu, Genel Merkez ve Şube Başkanlıkları içinde ayrı değerlendirilir. Derneğin Şube Organlarından birine seçilen üye aynı zamanda Dernek Genel Merkez Organlarından herhangi birine de seçilebilir.

Şubelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 31

Derneğin bu ana tüzüğünün 3. maddesinde gösterilmiş olan amacının gerçekleşmesini ve merkez dışında bulunan dernek üyeleri ile yakın ve sıkı ilişkiler kurulmasını sağlamak için gerekli görülen il merkezlerinde şubeler açılabilir. Yurt içinde Şube açılmasına karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Bir ilde şube açılabilmesi için en az (16) üyenin bulunması gereklidir. Bir Şube’nin bulunduğu ilde ikinci bir şube açılamaz. Yeni bir şubenin açılmasına karar verilmesi üzerine Yönetim Kurulu, Şube’nin açılacağı ilde en az 6 aydan beri ikamet eden en az 3 üyeyi kurucu sıfatı ile tayin eder. Bu 3 üye, Müteşebbis Kurul olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar şubenin yönetiminden sorumlu olur. Yeni kurulan şubenin kuruluşu izleyen altı (6) ay içinde genel kurul toplantısını yapması zorunludur. Şubeler dernek genel kurulunda ana tüzük hükümlerine göre seçecekleri delegelerine göre temsil olunurlar.

B. Şubelerin Organları

Madde 32

Şubelerin organları şunlardır:

B/1. Şube Genel Kurulu

B/2. Şube Yönetim Kurulu

B/3. Şube Denetim Kurulu

B / 1. Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurullarının Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü:

Madde 33

Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan asil üyelerin tümünden oluşur ve üç (3) yılda bir Şubat ayının içinde Genel Merkez tarafından gönderilen hazırun listelerine göre toplanır. Genel Kurul’un yapıldığı tarihte Dernek Organları’na seçilenlerin; seçildikleri tarihteki üyelik nitelikleri bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder. Ancak, şubeler Olağan Genel Kurullarını Merkez Olağan Genel Kurulu’ndan en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadırlar. Toplantı günü, Şube Yönetim Kurulu tarafından ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ile anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Olağanüstü Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından ana Tüzüğün 18.Maddesinin 7, 8 ve 11. Fıkraları uyarınca veya şubede kayıtlı asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul’a sunulacak çalışma ve hesap raporu ile denetçi raporu toplantının yeri, günü, saati ve gündemi şubeye kayıtlı tüm asil üyelere istekleri halinde verilmek üzere toplantı mahallinde hazır bulundurulur. Şube Genel Kurul Toplantısı’nın yer, gün ve saati ile toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının yer, gün ve saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce gazete ile ilan edilir veya üyelere posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilerek şube binasında da ilan edilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebebi de belirtilerek toplantı ilanının yayınlandığı gazetede ikinci bir ilan ile veya üyelere posta ile haber verilerek şube binasında da ilan olunur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. İkinci toplantı da yukarıdaki esaslara göre üyelere duyurulur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar.

Şube Genel Kurullarının Toplantı ve Karar Yeterliliği İle Oy Kullanma Usulleri:

Madde 34

Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı için aranacak bu yeterlilik, şubeye kayıtlı üye tam sayısının yarısından fazla olursa bu taktirde ikinci toplantı, şubeye kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanılır. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listede ki isimleri karşısına imza koyarak toplantıya iştirak ederler. Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir şube yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oy ve adi çoğunlukla bir Başkan, bir Başkan Vekili ve yeteri kadar Sekreter üye seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından tanzim ve imza edilerek saklanmak üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Şube Genel Kurulları gündemindeki konuları görüşür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Şube Genel Kurullarında kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır. Aynı yöntemle Genel Kurulca kabul edildiği taktirde, Başkan, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetleme Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Delegelerinin Asil ve Yedek olarak ayrı ayrı belirtildiği çarşaf listelerle dernek organları seçimleri gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile yapılabilir. Şube Genel Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 35

Şube Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır;

 1. Şube Yönetim Kurulu’nun iki yıllık Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu’nu inceleyerek ibra etmek.

 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na sunulacak bütçe tasarısını kabul etmek.

 3. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacak Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ile Asil ve Yedek Şube Denetçilerini, Genel Merkez Genel Kurulu’nda temsil edecek Asil ve Yedek Delegeleri seçmek.

 4. Şubeler tarafından edinilen gayrimenkul, demirbaş ve her türlü mal varlıklarının, derneğin feshi halinde geleceği hakkında karar vermek.

 5. Üyelerin görev yaptıkları Amatör ve Profesyonel bütün Müsabaka Tazminatlarından yapılacak Yüzdelik Kesintileri Belirlemek ve/veya bu konuda kesintilerin oranını belirlemek ve bu kesintileri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

B/2. Şube Yönetim Kurulu Kuruluşu

Madde 36

Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı 200’e kadar olan şubelerde 5, 400’e kadar olan şubelerde 7, 400’den fazla olan şubelerde ise 9 üye’den oluşur. Asil üyeler kadar yedek üye seçilir. Genel Kurul’da Başkan ayrı ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrı seçilmek üzere gizli oy, açık sayım yöntemi uygulanır. Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde sıra ile yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yedek üyelerinde tamamı göreve geldikten sonra Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı yarıdan bir eksiğe düştüğü taktirde mevcut Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanını ve Yönetim Kurulu’nu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’nu Olağanüstü toplantıya çağırır. Şube Başkanlığının boşalması halinde ise Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan daha az bir süre varsa Şube Başkan Vekili vekâlet eder. 6 aydan daha fazla süre varsa Şube Başkanlığının boşaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu sıradaki ilk yedek üyenin katılımı ile toplanarak Yönetim Kurulu Asil üyeleri içinden Şube Başkanını seçer.

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter ve 1 Sayman seçer. Şube Yönetim Kurulu; tüm çalışmalarından Yasalara, Dernek Ana Tüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır.

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 37

Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir defa, önceden kararlaştırılmış toplantı tarihinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi saptanır. Ayrıca Şube Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda Başkan Vekili’nin veya Şube Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğunun ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Vekili yönetir. Kurul gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararlar Şube Yönetim Kurulu Sekreterince, Şube Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalarlar. Üst üste 3 (üç) toplantıya yıl içinde aralıklı olarak 5 toplantıya izinsiz olarak gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi bir sebeple boşalma olursa en fazla oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağırılır. Kurulun üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Genel Merkez Yönetim Kurulu resen veya Şube Denetim Kurulu yada mevcut Yönetim Kurulu üyeleri bir ay içinde Şube Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 38

Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Şube bölgesinde derneğin amaçlarının gerçekleşmesi, derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak. Üyelerin bölgesel sorunlarını çözmek.Üyelerin kendi yetkisi dışında kalan gereksinimlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na duyurmak.

 2. Dernek Yönetim Kurulu’nun üyelere duyurmak istediği karar ve önlemleri şube üyelerine duyurmak.

 3. Üyelik isteğinde bulunan şube bölgesindeki adaylar için tüzüğün 7. ve 8. Maddelerinde gösterilmiş bulunan yetkileri kullanmak.

 4. Üyelerin aidatının toplanması ve giriş bağışlarının alınması için tüzüğün verdiği görevleri yapmak.

 5. Şube Genel Kurulu’nca kabul edilmiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca aynen veya değiştirilerek onaylanmış bütçeyi uygulamak.

 6. Derneğin amaçlarına uygun olan bu tüzük hükümlerine ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca alınmış kararlara aykırı düşmeyen her türlü öneriye Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek ve görüşünü alarak atılıma geçmek.

 7. Şubede kayıtlı üyelere yapılacak sosyal yardımları yerine ulaştırmak.

 8. Yasaların, Ana Tüzüğün, Genel Merkez Genel Kurulu ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmek.

 9. 3813 Sayılı Yasada tanımlanan İl Tertip Komiteleri, İl Disiplin Kurulları ve ilgili diğer Kurullarda Derneğimizi temsil edecek yeteri kadar üyeyi tespit ederek ilgili mercilere bildirmek.

 10. Üyenin Vize Referans işlemlerini, aidat ve diğer dernek borçlarının ödenmesi koşuluyla yapmak.

Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanının Derneği Temsil Yetkisi

Madde 39

Şube Yönetim Kurulu ve Başkan’ı tüzüğün 21nci maddesine uymak kaydı ile kendi bölgesinde derneği temsil eder.

Şubelerin Hesapları

Madde 40

Şubeler, giriş aidatı ve yıllık aidat tahsilatlarının % 50’sini Genel Merkeze göndermek zorundadırlar. Şubelerin aidatlar haricindeki gelirlerinin tamamı zaruri masraf ve giderlerin karşılanması için kendi hesapları içinde kalır. Şubeler, ihtiyaçları halinde Genel Merkez’den avans isteyebilirler. Şubeler hesap durumları ile ilgili raporlarını ( 6 ) ayda bir Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.

B/3. Şube Denetleme Kurulu Seçimi–Görev ve Yetkileri

Madde 41

Dernek üyeleri olanlar arasından Şube Genel Kurulu’nca seçilmiş 3 üye denetim görevini yapar. Gizli oy açık sayım yönetimi ile yapılan bu seçimde en çok oy alan 3 aday Denetleme Kurulu Asil üyeliğine, sonraki 3 aday da Yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.

Şube Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun tüm işlemlerini en az 3 ayda bir denetler. Bu denetleme sırasında, Şubenin tüm defter, kayıt, makbuz ve benzeri belgelerini inceleyebilirler. Denetleme Kurulu, incelemeye ilişkin kararlarını Denetleme Kurulu karar defterine yazarak altını imzalarlar. Kararların bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderirler ve bir örneğini de Şube Yönetim Kurulu’na verirler. Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması gereğini duyarlarsa, durumu Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurullarına ileterek en geç bir ay içinde toplantı yapılmasını isterler.

Dernek Müdürü

GÖREVE GETİRİLİŞİ VE GÖREVDEN ALINIŞI

Madde 42

Dernek Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından atanır, gerek görüldüğünde görevinden alınabilir.

Dernek Müdürü, tam gün esasına göre çalışır. Kendisine ödenecek ücret ve sair ödemeler Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DERNEK MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 43

Dernek Müdürü’nün başlıca görevleri şunlardır;

 1. Dernek merkez teşkilatını yürütmek, her türlü yazışmaları idare etmek, muamelat ve muhasebatın muntazam işlenmesini temin etmek.

 2. Dernek teşkilâtının bütün faaliyetlerini takip etmek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.

 3. Üye kayıt defterini tutmak.

 4. Her ay fiili harcamalarla hesap tablosunu tanzim ederek Genel Sayman’a sunmak.

 5. Başta üye aidatları olmak üzere, dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.

 6. Dernek organlarının kararlarını yürütmek ve kararlarını tutmak.

 7. Dernek bünyesinde çalışan personel arasında görev dağılımını yapmak, ahenkli ve verimli çalışmalarını temin için gerekli tedbirleri almak.

 8. Derneğin vergi borçları ile sigorta primleri vs. gibi yasal mutad ödemelerin zamanında yapılmasını temin etmek.

 9. Derneğe ait, eşya ve demirbaşların muhafazasını ve iyi kullanılmasını temin etmek.

 10. Yönetim Kurulu’nun verdiği yetki sınırları çerçevesinde günlük zaruri harcamaları yapmak ve derneğin gelirlerini teslim alarak kasada muhafaza etmek ve Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği miktarın üzerindekileri banka hesabına yatırılmasını sağlamak.

 11. Ana tüzüğün 51. Maddesinde belirtilen derneğin tutmakla yükümlü bulunduğu defterleri muhafaza etmek, Ayrıca derneğe ait muhasebe defterleri, alındı belgesi koçanları ile gelen ve giden evraklarla, harcama belgelerini yasaların öngördüğü süreler içinde muhafaza etmek.

 12. Tüzüğün, yönetmeliklerin ve dernek organlarının kendisine verdiği sair görevleri yerine getirmektir.

Derneğin Gelirleri

Madde 44

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin gelir kaynakları şunlardır;

 1. Üye aidatları ve üye Giriş Aidatı.

 2. Yasalara ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yapılan her çeşit Bağış.

 3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu örgütünün yaptığı yardımlar.

 4. Dernekçe organize edilecek Spor karşılamalarından alınacak organizatör hissesi.

 5. Derneğin sahip olduğu mal varlığından yada kullanma ve faydalanma hakkına sahip bulunduğu sosyal ve sportif tesislerden elde edilecek gelirler.

 6. Derneğin amaçlarına aykırı olmamak koşuluyla ve özellikle sporla ilgili kuruluşlara verdiği hizmetlerin anlaşmalarından doğan karşılıklar.

 7. Balo, eğlence, konser, konferans gibi gelir getirici atılımlardan elde edilecek gelirler.

 8. Mevzuat ve ana tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanacak gelirler.

 9. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.

 10. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Üyelik Aidatları

Madde 45

Üye aidatı Yıllık 48,00.–TL.‘dir. Üye Giriş Aidatı ise 48,00.–TL.‘dir. Üye Giriş Aidatı ile Üye Yıllık Aidat miktarları Merkez Genel Kurul Toplantılarında her üç (3) yıl için yeniden belirlenir. Merkez Genel Kurulu’nun belirlediği aidatlar değiştirilemez. Ancak, Şube Genel Kurullarında üyelerin şubelerine katkı amacıyla aylık daha fazla verecekleri bedellerin aidat miktarı dışındaki bölümü “ bağış ” olarak alınabilir.

Tahsilat

Madde 46

Derneğin her türlü tahsilatı müselsel nolu dernek mühürü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi, koçanlı alındı belgesi mukabili yapılır.

Dernek adına tahsilata yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

Derneğin Giderleri

Madde 47

Dernek gelirlerinin en az %80’ini Madde 3’te açık şekilde belirtilen Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Dernek; gelirlerini, amaçları ve Dernekler Kanunu ile derneklerle ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. Derneğin harcamaları Genel Kurul’ca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Genel Sayman veya Dernek Müdürü tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcama için belge alınması şarttır. Şubelerin harcamaları, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca onaylı bütçelerine göre Şube Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Sayman Üye tarafından yapılır.

Derneğin Kasa Düzeni

Madde 48

Yönetim Kurulu günlük ve zorunlu giderler için Dernek kasasında tutulacak nakit mevcudu tespit eder. Şube Yönetim Kurulları, günlük ve zorunlu giderleri için dernek kasasında tutulacak nakit mevcudunu tespit ederler. Genel Merkez ve Şubelerin kasalarındaki fazla paralar yönetim kurulları tarafından isimleri belirlenen bankalarda açtırılan dernek hesabına yatırılır.

Derneğin İlzamı

Madde 49

Dernek mali konularda Yönetim Kurulu üyelerinden 2’sinin müşterek imzası ile ilzam olunur.

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 50

Derneğin Merkezinde ve Şubelerinde aşağıdaki defterler ve kayıtlar tutulur;

 1. Üye Kayıt Defteri : Bu deftere üyelerin adlar, kimlikleri, adresleri, çalıştıkları işleri, ödeyecekleri aidat miktarı ile derneğe giriş tarihleri yazılır. Şubeler kendi “ Üye Kayıt Defteri ”nin bir örneğini liste halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek ve her 3 ayda bir değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Şube bulunmayan illerdeki üyeler, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şubeye kaydolunarak kayıtları burada tutulur.

 2. Genel Kurul Karar Defteri : Genel Merkez ve Şube Genel Kurulları’nın tüm toplantı zabıtları ve kararları bu deftere yazılarak altı Dernek veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

 3. Yönetim Kurulu Karar Defteri : Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’nun tüm kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıda hazır bulunan üyelerce imzalanır.

 4. Denetleme Kurulu Karar Defteri : Denetleme Kurulu yasa ve ana tüzük hükümleri gereğince yapacağı denetlemelerine ilişkin kararlarını tarih ve numara sırası ile bu deftere yazar. Kararların altı Denetleme Kurulu üyelerince imzalanır. Şubelerin denetçileri de kararları aynı şekilde şubeye ait Denetleme Kurulu Karar Defterine tarih ve numara sırasıyla yazarak altını imzalarlar.

 5. Disiplin Kurulu Karar Defteri : Genel Merkez Disiplin Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla deftere yazılarak altı Disiplin Kurulu üyelerince imza edilir.

 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Genel Merkez ve Şubelerin Alındı Belgelerini Merkezde Genel Sayman, Şubelerde Sayman Üye tarafından bu defterlere numara sırası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere ve alt alta yazılmak sureti ile kaydolunarak mevzuat hükümlerine uygun şekilde tutulur.

 7. Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve Giden yazılar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla kaydedilir. Gelen yazının aslı ile giden yazının örneği Gelen ve Giden Evrak Dosyaları’nda saklanır.

 8. Gelir ve Gider Defteri : Dernek adına alınan tüm paraların alındıları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kayıt edilir. Giderlere ait evraklar, Giden evrak dosyasında saklanır.

 9. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe Kesin Hesap ve Bilançolar bu deftere işlenir.

 10. Demirbaş Defteri : Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere kaydedilir. Her demirbaşın kimin zimmetinde olduğu da bu deftere işaret edilir.


Bu maddede yazılı defterlerin tümünün Noter’den Tastik’ten geçmiş olması zorunludur. Şubeler Demirbaş Listelerini Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar. (Her yılın sonunda)

Danışma Kurulu

Madde 51

Danışma Kurulu; Faal Hakemliği sona eren, Merkez Hakem Kurulu üyeliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, FİFA ve Beynelmilel Hakemler ile en az ( 5 ) yıl 1.Türkiye Ligi Hakemliği ve 15 yıl Klasman Hakemliği yapmış olanlar arasından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca oluşturulur. Kadro sayısı sınırsızdır. Danışma Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır. Danışma Kurulunu oluşturan üyeler ilk toplantılarında Başkan, Başkan Vekili ve Raportörünü seçer. Toplantılarda ve kararlarda salt çoğunluk aranır. Danışma Kurulunun Türk Hakemlik ve Gözlemcilik Kurumu hakkında hazırlayacağı; Türk Hakemliğinin gelişmesi yönünde araştırma ve gelişmeye yönelik tavsiye niteliğindeki raporlar Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunulur.

Hukuk Kurulu

Madde 52

Hukuk Kurulu; Hukuk Fakültesi mezunu üyelerimiz arasından Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca üyelere hukuki yardım ve gerektiğinde hukuki görüş alınmak için oluşturulur. Kadro sayısı sınırsız olup, bölgesel yapılandırma doğrultusunda görev dağılımı yapılır. Hukuk Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarih ve yerde toplanır. Hukuk Kurulunu oluşturan üyeler ilk toplantılarında Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreterini seçer. Toplantılarda ve kararlarda salt çoğunluk aranır. Hukuk Kurulu T.F.F.H.G.D. üyelerinin görevleri dahilinde hukuki haklarını korumak amacıyla oluşturulmuş olup, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bünyesi altındadır.

Tasdikler

 1. BU TÜZÜK; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 19.02.1990 GÜN VE SAYILI ONAYLARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 2. DERNEĞİN BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ , EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DERNEKLER ŞUBESİ’NİN 23.11.1990 GÜN VE 309582 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 3. DERNEĞİN 24.02.1992 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 29.09.1992 GÜN VE 290741 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 4. DERNEĞİN 23.01.1994 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 01.04.1994 GÜN VE 091439 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 5. DERNEĞİN 09.03.1998 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 19.02.1999 GÜN VE 044667 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 6. DERNEĞİN 24.01.2000 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 12.04.2000 GÜN VE 090385 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 7. DERNEĞİN 16.08.2001 TARİHİNDEKİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN 24.09.2001 GÜN VE 230204 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 8. DERNEĞİN 23.04.2002 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN 29.05.2002 GÜN VE 020053 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 9. DERNEĞİN 26.04.2004 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN 04.06.2004 GÜN VE 028387 SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.

 10. DERNEĞİN 24.04.2006 TARİHİNDEKİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK MADDELERİ; T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ ‘NÜN …. . …. .2006 GÜN VE ……………….. SAYILI YAZILARI İLE TASDİK EDİLMİŞTİR.